Finansowanie Unijne


Niniejsza platforma powstała w ramach Projektu „Click2Eat-innowacyjna dieta pudełkowa” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Umowa nr POPW.01.01.02-06-0054/20/00 z dnia 19-11-2020 - współfinansowanego ze środków unijnych.

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych pakietów diety pudełkowej dostarczanych przez uznane restauracje i lepiej dopasowanych do oczekiwań klientów, sprzedawanych za pośrednictwem wygodnej platformy informatycznej.

 

Projekt dotyczy stworzenia portalu handlowego z ofertą diety pudełkowej dostarczanej przez wyselekcjonowane restauracje. Tworzymy jedno miejsce, gdzie można znaleźć ofertę diety od uznanych restauratorów powielając niejako model biznesowy, który odniósł w Polsce wielki sukces, jak ubereats.com, pyszne.pl, ale dla innego segmentu rynku. Model biznesowy oparty jest na usłudze pośrednictwa pomiędzy restauracjami i odbiorcami końcowymi (konsumentami). Podstawowe elementy wprowadzonej innowacji to dopasowanie produktu do oczekiwań określonej grupy klienta. Przedstawione badania rynkowe pokazują, że znaczna

część klientów oczekuje oferty, jaka pozwoli im:

·       smacznie zjeść,

·       uniknąć monotonii posiłków,

·       nie tracić czasu na przygotowanie posiłków.

Jest to niezagospodarowany, duży segment rynku. Działająca na rynku konkurencja, oparta na zautomatyzowanej linii produkcyjnej, nie ma możliwości zapewnienia dużej różnorodności posiłków, niezapomnianych smaków i indywidualnego podejścia do przygotowywanych zestawów.

 

Planowane efekty Projektu

Koncepcja Click2Eat przewiduje, aby zastąpić linię produkcyjną dużych dostawców zrzeszeniem wielu mniejszych kuchni restauracyjnych. Dostarcza w tym zakresie unikatowej wartości, trudnej do osiągnięcia w innym modelu biznesowym.

Ponadto, chcemy wzmacniać kompetencje naszych klientów poprzez dostarczenie wiedzy na temat żywienia poprzez blog, artykuły, porady, wsparcie dietetyka itd.

 

Wartość projektu:

(Łączna kwota wydatków ogółem): 1 356 606.14 zł

 

Wkład Funduszu Europejskiego: 

991 667.80 zł