O Nas

Bistronaut.pl jest serwisem należącym do firmy: Click2Eat Sp. z o.o.

Naszą misją jest dostawa smacznych posiłków w wygodny sposób. Wspieramy tych, którzy lubią cieszyć się smakiem, nie rezygnując z czasu na inne przyjemności.

Spółka Click2Eat Sp. z o.o. zarejestrowana jest pod adresem: Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy. Korespondencję prosimy kierować na skrzynkę e-mail: kontakt@bistronaut.pl. W ten sposób zmniejszymy zużycie papieru i wspomożemy ochronę środowiska.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000791449, NIP: 7162826662, REGON: 383662030.

Spółka powstała w ramach programu inkubacji Platform startowych, Projekt „Platforma Startowa –Wschodni Akcelerator Biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

W roku 2020 spółka ukończyła warszawski program akceleracji Food Forward, skierowany do startupów z branży gastronomicznej.

W grudniu 2020 roku, spółka rozpoczęła realizację projektu akceleracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.